Archive for Historical

Winter Wolf
Winter Wolf
Manhwa

อ่าน Winter Wolf เรื่องย่อ ลิซิเธีย ไฮเลแนร์ เดล อาร์มัน เป็นบุตรสาวตระกูลมาร์ควิสที่สูญเสียครอบครัวจากการปฏิวัติและต้องลี้ภัยเพียงลำพัง ส่วนเธรอน คาดาส คือนายหน้าลี้ภัยคนสุดท้ายที่จะช่วยให้เธอลี้ภัยได้สำเร็จ “ทะเลกำลังกลายเป็นน้ำแข็งครับ ลิซิเธีย” เหมันตฤดูอันหนาวเหน็บที่พายุหิมะพัดโหมกระหน่ำ ทำให้ทั้งสองคนถูกรั้งตัวไว้ในคฤหาสน์ร้างกลางทุ่งหิมะ และเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันอย่างทุลักทุเล

Moonrise by the Cliff
Moonrise by the Cliff
Manhwa

อ่าน Moonrise by the Cliff อ่าน จันทราเหนือผา

I Tried to Persuade My Brother and He Entrusted the Male Lead to Me
I Tried to Persuade My Brother and He Entrusted the Male Lead to Me
Manhwa

อ่าน I Tried to Persuade My Brother and He Entrusted the Male Lead to Me อ่าน จะเกลี้ยกล่อมพี่ชาย แต่ดันส่งองค์ชายมาให้รักกัน

My Secretly Hot Husband
My Secretly Hot Husband
Manhwa

อ่าน My Secretly Hot Husband อ่าน สามีฉันเป็นเทพบุตรซาตาน

Duchess in the Glass House
Duchess in the Glass House
Manhwa

อ่าน Duchess in the Glass House

I Woke Up as the Ugly Duckling
I Woke Up as the Ugly Duckling
Manhwa

อ่าน I Woke Up as the Ugly Duckling อ่าน เมื่อฉันกลายเป็นเลดี้นอกคอก